Investicija v energetsko sanacijo

Energetska sanacija Gostišča Krivograd

Podjetje GOSTIŠČE KRIVOGRAD, ZARJA KRIVOGRAD S.P., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostišča Krivograd«.

V Gostišču Krivograd so bili izvedeni naslednji ukrepi energetske in snovne učinkovitosti: 

  • zunanji ovoj stavbe je bil dodatno toplotno izoliran; 
  • del strehe je bil dodatno toplotno izoliran; 
  • dotrajano stavbno pohištvo je bilo zamenjano z novim s sodobno troslojno zasteklitvijo. Pri stavbnem pohištvu na novejših okvirjih se je zamenjala zasteklitev s sodobno troslojno zasteklitvijo; 
  • izvedel se je prehod na ogrevanje s toplotno črpalko zrak-voda, 
  • v gostinskem delu objekta je bil vgrajen sistem prezračevanja z rekuperacijo odpadnega zraka; 
  • v nastanitvenih kapacitetah (sobah) so bile vgrajene prezračevalne enote; 
  • vgrajene so bile varčne vodne armature in izvedeni drugi ukrepi varčevanja s pitno vodo; 
  • izvedel se je prehod na razsvetljavo LED in avtomatski prižig svetil; 
  • vgrajena je bila sončna elektrarna; 
  • izvedel se je nakup opreme in uvedeni ukrepi na področju zmanjšanja količine in ločevanja odpadkov.  

Celotna vrednost projekta: 252.861,49 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 183.313,33 EUR

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si

Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo