Zgodovina

“Nastanek gostinske dejavnosti Krivograd sega v začetek devetdesetih let, ko smo najprej delovali v najetih prostorih gostilne Štopar.”

1994 – najem Gostilne Štopar, Poljana 7a

1996 – prve nočitvene kapacitete, Apartma Krivograd na Tolstem Vrhu

1997 – selitev v sosednji gostinski objekt »Topler«, Poljana 10a

1998 – otvoritev 9 sob, skupne kapacitete 22 postelj

1998 – otvoritev Diskoteke Aurora

2001 – prenova 2 manjših gostinskih prostorov (slike arhiva Koroškega muzeja)

2002 – dodatne 4 sobe, skupna kapaciteta gostišča 33 postelj

2004 – nakup sosednjega poslovnega lokala

2005 – otvoritev 4 novih moderno opremljenih sob, skupna prenočitvena kapaciteta 45 postelj

2008 – moderna prenova večjega gostinskega prostora za 80 oseb

2009 – blagoslov Gostišča Krivograd

2011 – prenos dejavnosti gostinstva iz Sonja Krivograd s.p. na hčerko Zarja Krivograd s.p.